Privacy Policy

Op deze pagina vindt u onze privacy policy, hiermee proberen wij u op de hoogte te brengen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit om voor u duidelijk te maken waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en tot in welke mate dit strekt. Hieronder volgt de uitleg en toepassing. Bij eventuele vragen na het lezen van de privacy policy kunt mailen naar: [email protected]

 

1. Waarom deze Privacyverklaring?

Toolsmart.nl hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacyverklaring willen wij u als klant en gebruiker van www.Toolsmart.nl wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website www.toolsmart.nl is een initiatief van:

New Returns BV (hierna: "Toolsmart.nl” en “Wij”)
Schoterhoek 33
2441LC, Nieuwveen
Nederland

E-mail: [email protected]

3. Doel van de verwerking?

Toolsmart.nl verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online ordermethode.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen en het beheren van uw account.
 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Opmerking: U kunt natuurlijk bezwaar maken tegen het gebruik, verwerking en verzending van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, maar de informatie die nodig is om uw bestelling te verwerken, blijft onaangetast.
 • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen nadat u een order bij ons hebt geplaatst voor fiscale en commerciële redenen. Na de wettelijke deadline voor het vasthouden hiervan wordt de data verwijderd, tenzij u akkoord gaat met verder gebruik en verwerking van onze dienst.

Bij een bezoek aan de website van Toolsmart.nl worden er enkele anonieme gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren.
Deze gegevens zijn: IP-adres, locatiegegevens, uur en dag van u bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Toolsmart.nl bezoekt, gaat u impliciet akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als Gebruiker verschaft u bij het aanmaken van een account of de bestelling van een product zelf de persoonsgegevens aan Toolsmart.nl en kan u op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Toolsmart.nl. We verzekeren u dan ook dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij dit nodig is om uw bestelling goed af te kunnen handelen. Toolsmart.nl heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij hebben niet alle producten zelf op voorraad; sommige producten komen bij één van onze distributiepartners vandaan. Wanneer u zo'n product bij ons bestelt, delen wij uw naam en adresgegevens met deze partner, zodat zij uw bestelling kunnen versturen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunnen we u soms een e-mail sturen met de vraag om ons te beoordelen of om mee te doen met een klantonderzoek. Mocht u dit niet op prijs stellen, kunt u onderaan deze mail altijd uitschrijven.

Op verzoek kunnen wij u gratis de persoonsgegevens verschaffen die Toolsmart.nl van u heeft opgeslagen. Stuur ons een bericht naar: [email protected]. Op verzoek is Toolsmart.nl verplicht de persoonsgegevens vrij te geven, aan te passen, te blokkeren of te verwijderen.

4. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar ons Cookiebeleid.

5. Rechten van gebruikers

Wanneer wij uw gegevens verwerken heeft u het recht om verschillende verzoeken in te dienen. u heeft het recht om inzage van uw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van uw toestemming. Een aantal van deze rechten kunt u zelf uitoefenen indien u een account hebt op onze website. Overige verzoeken kunt u indienen via [email protected]. Wij zullen uw verzoek binnen één maand behandelen.

5.1 Recht op inzage en rectificatie

U hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

5.2 Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

U kan slechts beroep doen op het recht om uw gegevens te wissen wanneer:

 • Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

5.3 Recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;
 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

5.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

5.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming en het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

6. Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Dataveiligheid

Hoe beschermt Toolsmart.nl uw persoonlijke informatie?

Zodra u het winkelmandje wilt afrekenen, klikt u op de knop "Naar betalen". Om dit op de meest veilige manier te doen maakt Toolsmart.nl gebruik van hoogwaardige codering van uwFF persoonlijke gegevens via een beveiligde TLS-verbinding. Dit maakt het uiterst moeilijk en bijna onmogelijk voor onbevoegde personen om de verzonden informatie te bekijken.

U herkent de toegangsversleuteling in de browser door het gesloten groene hangslot en de aanduiding https:// in het internetadres.

Als u een online account met gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt, wordt u wachtwoord opgeslagen als een zogenaamde ‘hash-waarde’, wat betekent dat we u wachtwoord niet kunnen achterhalen en het niet kunnen doorsturen naar derden.

Wat kunt u doen voor de beveiliging van uw gegevens?

Gebruik altijd alleen beveiligde wachtwoorden en pincodes voor een provider of portal. Een sterk wachtwoord bestaat uit hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en cijfers. Gebruik nooit een beveiligde pincode als uw geboortedatum of andere bekende nummergroepen zoals 1234567, enz. Wijzig uw wachtwoorden regelmatig.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 03-10-2022